PRICE

Details

SERVICE & PRICE

GOOGLE MARKETING

pr-gg

6 Months Package

$200

 • Post 3-4 reviews/month
 • Post hình ảnh mới và remove hình ảnh xấu
 • Tạo tương tác hình ảnh trên google
 • Chỉnh sửa thông tin trên google theo yêu cầu khách hàng

pr-gg

Annual Package (get 2 months free)

$400

 • Post 3-4 reviews/month
 • Post hình ảnh mới và remove hình ảnh xấu
 • Tạo tương tác hình ảnh trên google
 • Chỉnh sửa thông tin trên google theo yêu cầu khách hàng
 • Thiết kế hình ảnh cho holiday + promotion theo tháng
 • Phản hồi thông tin về bad review của khách hàng trên google

pr-gg

Google Ads

$250 - $500/month

 • Thúc đẩy lượt truy cập vào trang web
 • Tăng số lượng cuộc gọi điện thoại
 • Tăng số lượt ghé qua của hàng của bạn

FACEBOOK MARKETING

pr-fb

6 Months Package

$200

 • 3 to 4 reviews per month
 • Make sure to keep the review permanently
 • Post images as required

pr-fb

Annual Package (get 2 months free)

$400

 • Post 3-4 reviews/month
 • Thiết kế hình ảnh cho holiday + promotion theo tháng
 • Post hình ảnh mới (không giới hạn)
 • Tạo tương tác hình ảnh trên facebook để tăng lượt like + follow
 • Chỉnh sửa thông tin trên facebook theo yêu cầu khách hàng

pr-fb

Facebook Ads

$250 - $500/month

 • Tăng số lượng khách hàng mới tăng income cho tiệm hàng trong local
 • Tăng hiệu ứng lượt like + follow khách hàng mới theo ngày, tuần, tạo hiệu ứng tìm kiếm nhanh chóng
 • Post nội dung + design hình ảnh, video thu hút lượt view mỗi ngày
 • Tặng kèm design mã QR CODE cho khách hàng check-ins qua phone

WEBSITE DESIGN

pr-web-1

Basic Package (1 page)

$200

 • Có BẢO MẬT và CHÓNG HACKER theo diện website chuẩn SEO
 • Được BẢO HÀNH website 1 năm
 • Được THAY ĐỔI và CHỈNH SỬA thông tin theo yêu cầu khách hàng
 • Được THIẾT KẾ hình ảnh quảng cáo và HOLIDAY theo tháng

pr-web-3

Premium Package (3-5 pages)

$300 - $500

 • Có BẢO MẬT và CHÓNG HACKER theo diện website chuẩn SEO
 • Được BẢO HÀNH website 1 năm
 • Được THAY ĐỔI và CHỈNH SỬA thông tin theo yêu cầu khách hàng
 • Được THIẾT KẾ hình ảnh quảng cáo và HOLIDAY theo tháng
 • Được THAY ĐỔI MẪU KHÁC bằng giá hoặc không nằm trong giá trị trả phí cho bên thứ 3
 • Tặng kèm VIDEO đăng lên YOUTUBE

pr-renewal

Renewal Fee

$200/year

 • Pay on the next year

GRAPHIC & VIDEO DESIGN

premium-golden-business-card-with-wavy-shape_1017-26523

Logo, Business Card, Label

 • Theo yêu cầu khách hàng

pr-video

Advertising Video

 • Theo yêu cầu khách hàng

Nail_tGp9gIWW

Menu, Brochure

 • Theo yêu cầu khách hàng